EXR (EASY XBRL REPORTING)

Program EXR to pierwsze, tak kompleksowe narzędzie wspomagające tworzenie sprawozdań finansowych. Aplikacja w znacznym stopniu ogranicza pracochłonność przy sporządzaniu zarówno rocznych jak półrocznych czy kwartalnych sprawozdań finansowych. Szacujemy, że zaoszczędzony czas będzie się mieścił w przedziale od 40 do 50 godzin pracy zespołu.

 

EXR został zaprojektowany w oparciu o nową na rynku europejskim technologię XBRL. Jego celem jest usprawnienie procesów związanych ze sprawozdawczością finansową oraz wyznaczanie najlepszych standardów wymiany informacji w sektorze publicznym i prywatnym. Technologia XBRL z sukcesem została przyjęta na największych światowych rynkach, m.in. w USA i Japonii.

 

Technologia XBRL to krok na przód. Stworzona od podstaw architektura pozwalająca na bezbłędne przetwarzanie danych finansowych jest o wiele bardziej niezawodna niż ta, stosowana w arkuszach kalkulacyjnych.

EXR zapewnia integralność z programami finansowo-księgowymi. Ta funkcjonalność pozwala zaimportować zestawienie obrotów i sald wygenerowane uprzednio z programu FK.

 

W JAKI SPOSÓB EXR POMAGA W TWORZENIU SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH

Do najważniejszych funkcjonalności programu należą:

- kompatybilność z programami finansowo-księgowymi umożliwia zaimportowanie zestawień obrotów i sald,

- zaimportowane dane użytkownik 'mapuje', dzięki czemu bilans oraz rachunek zysków i strat wypełniane są automatycznie; tym samym powstaje 'schemat mapowań' (konta są przypisywane do poszczególnych pozycji sprawozdania finansowego), który można wykorzystać przy tworzeniu sprawozdań za kolejne okresy,

- użytkownik do swojej dyspozycji ma również 'walidację', czyli kontrolę wartości, która wykrywa niezgodności pomiędzy wprowadzonymi w różnych zestawieniach danymi liczbowymi

W przypadku wystąpienia niezgodności program wskazuje (poprzez podświetlenie) odpowiednie komórki w zestawieniach podstawowych (bilans, rachunek zysków i strat) oraz informacjach dodatkowych, z których powyższe niezgodności wynikają.

- przy wydruku sprawozdań finansowych dostępne są gotowe szablony, które znacznie przyspieszają stworzenie dokumentu; istnieje również możliwość wydruku odrębnie poszczególnych zestawień.

 

W celu zapoznania się z wszystkimi funkcjonalnościami programu zachęcamy do odwiedzenia zakładki Materiały szkoleniowe. Znajdą tam Państwo krótkie filmy instruktażowe oraz szereg dokumentów, w tym Podręcznik Użytkownika EXR opisujący sposób funkcjonowania aplikacji oraz proces tworzenia sprawozdań finansowych krok po kroku.

 

DLACZEGO WARTO KORZYSTAĆ Z PROGRAMU EXR

Program EXR podlega regularnym aktualizacjom co sprawia, że tworzone sprawozdania są zawsze zgodne z Ustawą o rachunkowości lub/i standardami MSR/MSSF.

W procesie projektowania aplikacji wykorzystaliśmy obszerne doświadczenie specjalistów ze SWGK z zakresu księgowości oraz audytu.

Zaszyte w programie formuły obliczeniowe eliminują ryzyko wystąpienia błędów, które często pojawiają się w tradycyjnych arkuszach kalkulacyjnych przy kopiowaniu formuł.

Program EXR umożliwia również edycję sprawozdań finansowych przez kilku użytkowników jednocześnie. Praca grupowa daje możliwość rozdzielania prac pomiędzy pracownikami.

Instalacja programu jest prosta i nie wymaga czasochłonnego wdrożenia, a obsługa aplikacji jest zaprojektowana w sposób przystępny.

 

ROZWÓJ I OPINIE NASZYCH KLIENTÓW

Obecnie program funkcjonuje w oparciu o Ustawę o rachunkowości, już wkrótce dostępna będzie wersja zgodna ze standardami MSR/MSSF oraz wersja pozwalająca na tworzenie skonsolidowanych sprawozdań finansowych.

Chcemy, aby nasz program w jak największym stopniu spełniał oczekiwania Klientów. Dlatego liczymy na Państwa sugestie, które pozwolą nam stale udoskonalać aplikację.

Dzięki opiniom naszych Klientów planujemy dodać do programu funkcje prognozowania oraz obliczania wskaźników mikroekonomicznych.

X

Właściciel tej domeny korzysta z plików cookies w celu zapewnienia wysokiego poziomu świadczonych usług. Pliki cookies wykorzystywane są w zgodzie z obowiązującym prawem. Wyrażenia zgody na wykorzystywanie tych plików dokonują Państwo poprzez ustawienia przeglądarki internetowej (zakres prywatności).

Pliki cookies dzielą się na trzy rodzaje:

Cookies nie służą do przetwarzania ani do przechowywania danych osobowych. Nie można za ich pomocą dokonać bezpośredniej identyfikacji użytkownika. Pliki nie wprowadzają zmian konfiguracyjnych w przeglądarce.

Możecie Państwo samodzielnie określać warunki stosowania plików cookies. Informacje na temat zastosowania plików cookies dla najpopularniejszych przeglądarek znajdują się pod poniższymi linkami: