Proces wymiany danych elektronicznych pomiędzy wieloma komputerami i serwerem wymusza przyjęcie wspólnego sposobu ich oznaczania. Standard w tym zakresie pozwala na ujednolicenie formatu przesyłanych danych i dalsze jego przetwarzanie. Językiem, który pozwala na ujednolicenie informacji biznesowych stał się XBRL - ang. eXtensible Business Reporting Language.

Wykorzystanie standaryzacji przesyłu informacji za pomocą języka XBRL umożliwia połączenia sieciowe pomiędzy komputerami dając w rezultacie możliwość całościowej syntezy przesyłanych raportów.

Idea standardu opiera się  na oznaczaniu (tzw. tagowaniu) danych finansowych w miejsce traktowania ich jako informacji elektronicznej zapisanej w formacie popularnych aplikacji biurowych (Excel, Word, PDF). Każda liczba zawarta w danych finansowych zapisana w standardzie XBRL, niezależnie od formatu, w którym jest zapisana niesie za sobą zestaw tzw. metadanych, które ją opisują (np. jakiej pozycji sprawozdania dotyczy oraz jakiego okresu).

Taksonomia to słownik pojęć z zakresu sprawozdawczości finansowej, używany przez XBRL do „oznaczania” danych. Taksonomia stanowi swoisty schemat klasyfikacji danych finansowych, za pomocą którego każda liczba z zestawu danych finansowych niesie za sobą swój indywidualny tag z metadanymi, które ją w pełni charakteryzują.

X

Właściciel tej domeny korzysta z plików cookies w celu zapewnienia wysokiego poziomu świadczonych usług. Pliki cookies wykorzystywane są w zgodzie z obowiązującym prawem. Wyrażenia zgody na wykorzystywanie tych plików dokonują Państwo poprzez ustawienia przeglądarki internetowej (zakres prywatności).

Pliki cookies dzielą się na trzy rodzaje:

Cookies nie służą do przetwarzania ani do przechowywania danych osobowych. Nie można za ich pomocą dokonać bezpośredniej identyfikacji użytkownika. Pliki nie wprowadzają zmian konfiguracyjnych w przeglądarce.

Możecie Państwo samodzielnie określać warunki stosowania plików cookies. Informacje na temat zastosowania plików cookies dla najpopularniejszych przeglądarek znajdują się pod poniższymi linkami: