WYDRUK I PUBLIKACJA

GENEROWANIE ZESTAWIEŃ I CAŁOŚCIOWYCH SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH

Mając na uwadze trudności jakie sprawiają popularne programy biurowe podczas  formatowania tworzonych w nich dokumentów, dostosowaliśmy program EXR do najnowszych standardów prezentacji sprawozdań finansowych i stworzyliśmy gotowe wzorce graficzne w formacie Word i Excel, w których użytkownik może automatycznie drukować dokument.

Użytkownik programu EXR na podstawie danych zawartych w programie może wygenerować poszczególne zestawienia oraz kompletne sprawozdanie finansowe w formacie Word lub Excel.

Dzięki możliwości tworzenia skonsolidowanych sprawozdań finansowych, grupy kapitałowe eliminują ryzyko powstania jakichkolwiek niespójności i ograniczają czas potrzebny na przygotowanie tychże sprawozdań.

Użytkownicy mogą korzystać z gotowych szablonów sprawozdań, jak również swobodnie dostosowywać istniejące szablony do własnych wymogów edycyjnych i graficznych.

X

Właściciel tej domeny korzysta z plików cookies w celu zapewnienia wysokiego poziomu świadczonych usług. Pliki cookies wykorzystywane są w zgodzie z obowiązującym prawem. Wyrażenia zgody na wykorzystywanie tych plików dokonują Państwo poprzez ustawienia przeglądarki internetowej (zakres prywatności).

Pliki cookies dzielą się na trzy rodzaje:

Cookies nie służą do przetwarzania ani do przechowywania danych osobowych. Nie można za ich pomocą dokonać bezpośredniej identyfikacji użytkownika. Pliki nie wprowadzają zmian konfiguracyjnych w przeglądarce.

Możecie Państwo samodzielnie określać warunki stosowania plików cookies. Informacje na temat zastosowania plików cookies dla najpopularniejszych przeglądarek znajdują się pod poniższymi linkami: