AUTOMATYCZNE AKTUALIZACJE

ZGODNOŚĆ Z UOR - AUTOMATYCZNE AKTUALIZACJE

Wiemy jak ważne jest, aby każdy korporacyjny dokument zgodny był z obowiązującymi przepisami prawa. Dlatego dostarczamy Państwu rozwiązanie pozwalające na  tworzenia sprawozdań finansowych zawsze zgodnych z Ustawą o rachunkowości.

Zestawienia - bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w kapitale, rachunek przepływów pieniężnych, noty oraz pozostałe elementy sprawozdania finansowego – dostępne w programie EXR są zawsze zgodne z aktualnymi przepisami Ustawy o rachunkowości. Podłączenie komputera użytkownika do Internetu umożliwia automatyczne pobieranie aktualizacji dotyczących udoskonaleń programu oraz zmian zachodzących w prawie (UOR, MSR/MSSF). Proces pobierania aktualizacji zostanie zainicjowany podczas uruchamiania programu zawsze wtedy, gdy dostępna jest przynajmniej jedna aktualizacja. Przebiega on sprawnie i nie wymaga od użytkownika wykonania dodatkowych czynności. Już wkrótce wersja zgodna z MSR/MSSF.

X

Właściciel tej domeny korzysta z plików cookies w celu zapewnienia wysokiego poziomu świadczonych usług. Pliki cookies wykorzystywane są w zgodzie z obowiązującym prawem. Wyrażenia zgody na wykorzystywanie tych plików dokonują Państwo poprzez ustawienia przeglądarki internetowej (zakres prywatności).

Pliki cookies dzielą się na trzy rodzaje:

Cookies nie służą do przetwarzania ani do przechowywania danych osobowych. Nie można za ich pomocą dokonać bezpośredniej identyfikacji użytkownika. Pliki nie wprowadzają zmian konfiguracyjnych w przeglądarce.

Możecie Państwo samodzielnie określać warunki stosowania plików cookies. Informacje na temat zastosowania plików cookies dla najpopularniejszych przeglądarek znajdują się pod poniższymi linkami: