Projekt „Nowoczesna sprawozdawczość finansowa w służbie innowacyjnej gospodarki” (EXR) uzyskał pozytywną ocenę PARP i pod koniec 2009 roku został wsparty dofinansowaniem z Unii Europejskiej w ramach działania 1.4 Wsparcie projektów celowych osi priorytetowej 1 Badania i rozwój nowoczesnych technologii oraz działania 4.1 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R osi priorytetowej 4 Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.

 

Okres trwania projektu: 1.10.2009 – 30.09.2011

 

Wartość projektu: 2 520 139,00 zł

 

Wysokość dofinansowania: 937 852,50 zł.

 

Korzyści związane z powszechnym wykorzystaniem standardu XBRL w procesie sprawozdawczości finansowej powodują potrzebę upowszechnienia standardu, dlatego też jego popularyzacja wpisuje się zarówno w priorytety polityki Unii Europejskiej, jak i rządu polskiego.

X

Właściciel tej domeny korzysta z plików cookies w celu zapewnienia wysokiego poziomu świadczonych usług. Pliki cookies wykorzystywane są w zgodzie z obowiązującym prawem. Wyrażenia zgody na wykorzystywanie tych plików dokonują Państwo poprzez ustawienia przeglądarki internetowej (zakres prywatności).

Pliki cookies dzielą się na trzy rodzaje:

Cookies nie służą do przetwarzania ani do przechowywania danych osobowych. Nie można za ich pomocą dokonać bezpośredniej identyfikacji użytkownika. Pliki nie wprowadzają zmian konfiguracyjnych w przeglądarce.

Możecie Państwo samodzielnie określać warunki stosowania plików cookies. Informacje na temat zastosowania plików cookies dla najpopularniejszych przeglądarek znajdują się pod poniższymi linkami: